Disclaimer

DISCLAIMER:

De op deze website getoonde informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wij verstrekken door middel van deze website louter informatie over de diensten die door ons worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op onze website opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel wij alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij nimmer aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Verwijzingen naar sites die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door ons worden onderhouden wordt afgewezen.

 

PRIVACY: Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet kenbaar worden gemaakt aan derden. De informatie die u aan ons verstrekt, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door ons is het in kaart brengen van de activiteiten, problemen en onderwerpen welke spelen tussen consumenten en webwinkels alsmede van het eventueel kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

De site bevat links naar andere sites en sites van business partners die niet tot de DRF-Activities groep behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van zulke sites.

Wij zullen naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring, deze site of uw ervaringen met de site, dan kunt u contact met opnemen met DRF-Activities via info@drf-it.nl

 

COPYRIGHT:

Op de inhoud en vormgeving van de uitingen van deze site (hieronder begrepen de correspondentie, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht.

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende en/of DRF-Activities.