Site Survey Wireless Netwerk

 

Site Surveysite survey drf-it

Waarom een site survey?

Een goede werking van uw wireless netwerk hangt af van veel factoren: invloeden van buitenaf, de indeling van uw locatie en al aanwezige draadloze systemen, bijvoorbeeld. Om te zorgen dat uw wireless netwerk optimaal zal presteren, is het noodzakelijk deze bepalende factoren in kaart te brengen voordat er tot implementatie overgegaan kan worden.

Voor de installatie van een draadloze toepassing wordt een Wireless Site Survey geadviseerd. De uitkomst hiervan is van groot belang bij de uiteindelijke oplevering van het wireless netwerk.Over het algemeen is het doel van een Wireless Site Survey om tot een planning te komen welke aangeeft hoeveel Access Points men nodig heeft om een bepaalde Wireless dekking en performance te realiseren. Daarnaast wordt in een planning aangegeven waar de Access Points geplaatst kunnen worden om de beoogde dekking te geven.

DRF-IT maakt bij een dergelijk onderzoek gebruik van professionele tooling, zodat er optimaal afgestemd kan worden op uw wensen. Omdat een door ons uitgevoerde site survey bovendien voorkomt dat u onnodig hardware aanschaft, betaalt een site survey zich al snel terug. U ontvangt van ons een uitgebreid grafisch rapport, dat duidelijk inzicht geeft in wat er nodig is voor het realiseren van een goed dekkend of een high performance wireless netwerk. U weet vooraf dus precies wat u kunt verwachten en zult niet geconfronteerd worden met bijkomende kosten of onverwachte uitgaven.

Na implementatie van het wireless netwerk zal DRF-IT nogmaals een meting verrichten, waarbij u een duidelijk inzicht krijgt in de dekkingsgraad en de performance.

Indien u al beschikt over een wireless netwerk kan een site survey u helpen bij het oplossen van eventuele performance of dekking issues. Een site survey kan dan u inzicht geven in het volgende:

  • Noodzakelijke aanpassing in uw huidige wireless netwerk
  • De benodigde hardware voor uitbreiding van uw wireless netwerk
  • Het traceren en oplossen van storingen van buitenaf (interferentie)
  • Een onafhankelijke second opinion
  • Rapportage van de performance en dekking van uw huidige wireless netwerk

Een site survey is dus geen overbodige luxe, maar een efficiƫnte methode om kwaliteit te waarborgen en onnodige kosten te voorkomen.

Meer informatie?

Neem contact met ons op: